Uludağ Milli Parkı Planları iptal oldu

Mimarlar Odası ve Kent Plancıları Odası’nın kelam konusu planların Uludağ’ı korumak yerine yapılaşmaya açtığı teziyle yaptığı müracaatları karara bağlayan Yönetim Mahkemesi, planları kamu faydasına, planlama asıllarına ve şehircilik unsurlarına terslik gösterdiği, hukuka uygun tesis edilmediği münasebetleriyle iptal etti.

Uludağ Ulusal Parkı 2. Gelişim Bölgesi 1/5000 ölçekli Müdafaa Maksatlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Müdafaa Emelli Uygulama İmar Planları yürürlüğe girmişti. Lakin Mimarlar Odası ve Kent Plancıları Odası, planların Uludağ Ulusal Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı ve plan notlarına muhalif hazırlandığını, bölgede yapılaşma baskısını artırdığını tez ederek, planların iptali için dava açmışlardı. Üst ölçekli planlarda tahsisi yapılmayan alanların turizm alanı olarak belirlendiğine, kongre merkezi ve otopark ismi altında alanların yapılaşmaya açılarak yer altında da büyük inşaat faaliyetleri yapıldığına dikkat çeken odaların, yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir